Baş səhifə Elmi iş Elmi məqalələr Ədəbiyyat Mətbuatdan Video Əlaqə
Cahid İsmayıloğlu

MÜNDƏRİCAT
Baş səhifə
Elmi iş
Məqalələr
Elmi məqalələr
Ədəbiyyat
Mətbuatdan
Rəylər
Video
Foto albom

 
| More


MAHMUD KAŞĞARİNİN 1.000 İLLİK YUBİLEYİNƏ 1.000 BİBLİOQRAFİK GÖSTƏRİCİ:

 

Qazax dilində:

535. Beketayev K., İbatov E. Maxmut Kaşkari. Tübi bir türki tili (Diuani lüğat-it-türik). Almatı: 1993, 192 bet.
536. Əbdiraxmanov A. Maxmud Kaşkari jəne onomastika məseleleri. Kazakstan mektebi, Almatı: 1971, № 10, s. 88-91
537. Kaşkari Maxmut. Türik sözdiqi (Diuani lüğat-it-türik). Audarğan, alğısözi men ğılımi tüsünikterin jazıp baspağa dayındağan A.K. Eqeubay. Almatı kalası: Xant baspası, I tom, 1997, 592 bet.
538. Kaşkari Maxmut. Türik sözdiqi (Diuani lüğat-it-türik). Audarğan, alğısözi men ğılımi tüsünikterin jazıp baspağa dayındağan A.K. Eqeubay. Almatı kalası: Xant baspası, II tom, 1997, 528 bet.
539. Kaşkari Maxmut. Türik sözdiqi (Diuani lüğat-it-türik). Audarğan, alğısözi men ğılımi tüsünikterin jazıp baspağa dayındağan A.K. Eqeubay. Almatı kalası, Xant baspası, III tom, 1998, 600 bet.
540. Kerimov Ə., Dosmuxamedi X. M.Kaşkaridin «Diuan»ın tünqüş zertteuşi. İzv. AN Kaz.SSR, seriə filoloqiçeskaə, 1992, № 6, bet 31-43.
541. Kürişjanov Ə. Turki dilderinin en alğaş zetteyli jayında (M.Kaşkari enbeginin 900 yıldığında). İzv. AN Kaz.SSR, seriə obhestvennaə, 1972, № 1, bet 89-91.
542. Maxmut Kaşkari. Kazak Sovet Ensiklopeadiyası. Almatı, 1975, tom VII, bet 533.

 


Biblioqrafik göstəricilər
1. Azərbaycan dilində
2. Türk dilində
3. Özbək dilində
4. Uyğur dilində
5. Qazax dilində
6. Türkmən dilində
7. Tatar dilində
8. Başqırd dilində
9. Tacik dilində
10. Fars dilində
11. Çin dilində
12. Yapon dilində
13. Rus dilində
14. İngilis dilində
15. Alman dilində
16. Fransız dilində
17. İtalyan dilində
18. Macar dilində© 2007 WebStudio.AZ
Copyright © 2009 Cahid İsmayıloğlu / www.cahidismayiloglu.com; www.ismayiloglu.com; www.cahid.info.