Baş səhifə Elmi iş Elmi məqalələr Ədəbiyyat Mətbuatdan Video Əlaqə
Cahid İsmayıloğlu

MÜNDƏRİCAT
Baş səhifə
Elmi iş
Məqalələr
Elmi məqalələr
Ədəbiyyat
Mətbuatdan
Rəylər
Video
Foto albom

 
| More


MAHMUD KAŞĞARİNİN 1.000 İLLİK YUBİLEYİNƏ 1.000 BİBLİOQRAFİK GÖSTƏRİCİ:

 

Uyğur dilində:

504. Ahat Ablimit. Uyğur tilidiki bir kançə isimlərninq tarixiy mənbisi toğrisidə. XDİJ, 1986, № 1, bet 30-50.
505. Arziyev Ruslan. «Kutağdu Bilik» və uninq leksika-stilis-tikilik alahidilikliri. Almuta: 1966, 226 bet.
506. Arziyev Ruslan. Uyğur tili. Almuta: Mektep, 2006, 448 bet.
507. Ataklik uyğur alimi Məxmut Kəşkəri və uninq ölməs əsəri «Türkiy Tıllar Divanı». Kəşkəri Məxmut. Türkiy Til-lar Divani [Divanü lüğat-it-türk]. Ürümçi: Xəlik nəşriyiti, 1981, tom I, bet 1-69.
508. Ayup Tursun. «Kəşkər tili» toğrisidə mülahizə. Türkiy tillar tətkikati. 3. Beyjin: 1990, bet 19-50.
509. Baki Abdulhəkim. Uyğur tilidiki sözlərni türgə bölüş prinsipliri. Til və Tərcimə jurnili, 1983, № 1, bet 40-58.
510. Ciylan Pərhad. Məhmüd Kəşkəri. Ürümçi: Xəlik nəşri-yiti, 2003, 102 bet
511. Hacı Əxmət Kültigin, Abdurihim Sabit. Hikmətlig sözlər. Beyjin: Millətlər nəşriyiti, 1991, 332 bet.
512. Hacı Nur Hacı. Karaxanilərninq kiskiçə tarixi. Ürümçi: Şincanq Xəlik nəşriyiti, 1984, 207 bet.
513. Həmdulla Reveydulla. Divanü lüğat-it-türk və folklor. XDİJ, 1987, № 4.
514. İsiyev D. Uyğur tarixi. Almuta: 1995, 174 bet.
515. İmin Tursun. Xakaniyə tili və Xotən şevisi. Türkiy tillar tətkikati. 2. Beyjin: 1983, bet 21-44.
516. تركى تيللار دیو انى دیوان لغات الترک مه هموت قه شقه رى [Kəşkəri Məhmut. Türkiy Tillar Divani Divanü lüğat-it-türk]. Ürümçi: Xəlik nəşriyiti, 1981, tom I, 62+ 687 bet.
517. تركى تيللار دیو انى دیوان لغات الترک مه هموت قه شقه رى [Kəşkəri Məhmut. Türkiy Tillar Divani Divanü lüğat-it-türk]. Ürümçi: Xəlik nəşriyiti, 1983, tom II, 533 bet.
518. تركى تيللار دیو انى دیوان لغات الترک مه هموت قه شقه رى [Kəşkəri Məhmut. Türkiy Tillar Divani Divanü lüğat-it-türk]. Ürümçi: Xəlik nəşriyiti, 1984, tom III, 612 bet.
519. Kurban Vəli. Bizninq tarixiy yeziklirimiz. Ürümçi: 1986, 255 bet.
520. Lan Yin. «Kutadğu Bilik» və şərik-ğərip mədəniyiti. Ürümçi: 1994, 368 s.
521. Mütiy İbrahim, Osman Mirsultan. Məhmut Kəşkərininq cuti, həyati və məzari toğrisidə. Tarım jurnili, 1984, bet 3-10.
522. Mütiy İbrahim, Osman Mirsultan. Məhmut Kəşkərininq cuti, həyati və məzari toğrisidə. Uyğur tili boyiçə tekşü-rüşlər. Almuta: 1988, bet 141-148.
523. Rahman Abdukərim. «Divanü lüğat-it-türk»din şaman dinigə karaş. XDİJ, 1987, № 3.
524. Ruzi Ablimit. Alim Məxmut Kəşkəriy və uninq «Divanü lüğat-it-türk» namlık kitabı. XDİJ, ictimaiy pən kismi, 1981, № 1, bet 17.
525. Sadvakasov Qocəxmət. İlmiy əmgəklər. Almuta: Alem, 2000, 320 bet.
526. Sadvakasov Qocəxmət. Məşhür «Divanu luğət-it-türk-ninq» uyğurçə tərcimisi həkkidə. İlmiy əmgəklər. Almuta: Alem, 2000, bet 205-215.
527. Şincanq tarixidiki məşhur şəxslər. Ürümçi: Xəlik nəşriyi-ti, 2007, 122 bet.
528. Şirvani Yusif Ziya. Məhmut Kəşkəri və uninq «Divanu lügat-it-türk» əsəri. Şark hakikati, Taşkənt: 1947, № 3 (35
529. Turğun Almas. Kədimki uyğur ədəbiyiti. Kəşkər: 1988, 376 bet.
530. Turğun Almas. Uyğurlar. Almuta: 1992, tom 1, 224 bet.
531. Turğun Almas. Uyğurlar. Almuta: 1993, tom 2, 230 bet.
532. Uyğur klassik ədəbiyyit tarixi. Ürümçi: 2001, 298 bet.
533. Uyğur tili məsililiri. Ürümçi: 1984, 751 bet.
534. Yarmühəmməd Tahir Tuğluk. Yüsüp Xas Hacip. Ürüm-çi: Xəlik nəşriyiti, 2003, 222 bet.

 


Biblioqrafik göstəricilər
1. Azərbaycan dilində
2. Türk dilində
3. Özbək dilində
4. Uyğur dilində
5. Qazax dilində
6. Türkmən dilində
7. Tatar dilində
8. Başqırd dilində
9. Tacik dilində
10. Fars dilində
11. Çin dilində
12. Yapon dilində
13. Rus dilində
14. İngilis dilində
15. Alman dilində
16. Fransız dilində
17. İtalyan dilində
18. Macar dilində© 2007 WebStudio.AZ
Copyright © 2009 Cahid İsmayıloğlu / www.cahidismayiloglu.com; www.ismayiloglu.com; www.cahid.info.