Baş səhifə Elmi iş Elmi məqalələr Ədəbiyyat Mətbuatdan Video Əlaqə
Cahid İsmayıloğlu

MÜNDƏRİCAT
Baş səhifə
Elmi iş
Məqalələr
Elmi məqalələr
Ədəbiyyat
Mətbuatdan
Rəylər
Video
Foto albom

 
| More


MAHMUD KAŞĞARİNİN 1.000 İLLİK YUBİLEYİNƏ 1.000 BİBLİOQRAFİK GÖSTƏRİCİ:

 

Yapon dilində:

657. Fucimoto Katsuji. Mafumudo Kaşugari Toruko-Arabu-go Citen no Hoya-ku Çime-iben [Mahmud Kaşğarinin türkcə-ərəbcə lüğətinin yapon dilinə tərcüməsi: yer adları qismi]. Tozai-gakucutsu Kenkyü-co İho, 5, 1957, s. 36-48.
658. Haneda Akira. Kaşugari to Toruko-Arabu-go Citen [Kaşğari və onun türkcə-ərəbcə lüğəti]. İvai-hakuşi Koki Kinen Tenseki Ronşu, 1963, s. 521-526.
659. Sumi Hiyedoşi. Çuo Asia Toruko-go: Kaşugaru-Hogen no Kenkyu (Orta Asiya türkcəsi: Kaşğar şivəsi haqqında araşdırmalar). Tokyo: Ryubin-şok-yoku, 1944, s. 52-56.

 


Biblioqrafik göstəricilər
1. Azərbaycan dilində
2. Türk dilində
3. Özbək dilində
4. Uyğur dilində
5. Qazax dilində
6. Türkmən dilində
7. Tatar dilində
8. Başqırd dilində
9. Tacik dilində
10. Fars dilində
11. Çin dilində
12. Yapon dilində
13. Rus dilində
14. İngilis dilində
15. Alman dilində
16. Fransız dilində
17. İtalyan dilində
18. Macar dilində© 2007 WebStudio.AZ
Copyright © 2009 Cahid İsmayıloğlu / www.cahidismayiloglu.com; www.ismayiloglu.com; www.cahid.info.