Baş səhifə Elmi iş Elmi məqalələr Ədəbiyyat Mətbuatdan Video Əlaqə
Cahid İsmayıloğlu

MÜNDƏRİCAT
Baş səhifə
Elmi iş
Məqalələr
Elmi məqalələr
Ədəbiyyat
Mətbuatdan
Rəylər
Video
Foto albom

 
| More


Elmi iş:

 KAZIMOV CAHİD İSMAYIL oğlu.
MAHMUD KAŞĞARLININ «DİVANÜ LÜĞAT-İT-TÜRK» ƏSƏRİNDƏ ONOMASTİK LEKSİKA.
Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın, Avtoreferatı, Bakı, 2009.
KAZIMOV CAHİD İSMAYIL oğlu
MAHMUD KAŞĞARLININ «DİVANÜ LÜĞAT-İT-TÜRK» ƏSƏRİNDƏ ONOMASTİK LEKSİKA
Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya, Bakı – 2009.


 Biblioqrafik göstəricilər
1. Azərbaycan dilində
2. Türk dilində
3. Özbək dilində
4. Uyğur dilində
5. Qazax dilində
6. Türkmən dilində
7. Tatar dilində
8. Başqırd dilində
9. Tacik dilində
10. Fars dilində
11. Çin dilində
12. Yapon dilində
13. Rus dilində
14. İngilis dilində
15. Alman dilində
16. Fransız dilində
17. İtalyan dilində
18. Macar dilində

 © 2007 WebStudio.AZ
Copyright © 2009 Cahid İsmayıloğlu / www.cahidismayiloglu.com; www.ismayiloglu.com; www.cahid.info.