Baş səhifə Elmi iş Elmi məqalələr Ədəbiyyat Mətbuatdan Video Əlaqə
Cahid İsmayıloğlu

MÜNDƏRİCAT
Baş səhifə
Elmi iş
Məqalələr
Elmi məqalələr
Ədəbiyyat
Mətbuatdan
Rəylər
Video
Foto albom

 
| More


Mətbuatdan:

 
«Heç bir şey izsiz yox olmur» müdrik kəlamı Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğət-it-türk» əsəri ilə də təsdiq olunur. XI əsrdə belə bir lüğətin meydana çıxması təsadüfi deyil. >>>
Oxuculara təqdim olunan Cahid İsmayıloğlunun «XI yüzilliyin tarixi onomastik leksikası» (Mahmud Kaşğarlının «Divanü lüğət-it-türk» əsəri» əsasında) əsəri gənc, istedadlı tədqiqatçının bu sahədə apardığı zəngin elmi axtarışların nəticəsi kimi yeni elmi müddəalarla zəngin olan bir əsərdir. >>>

Cahid İsmayıloğlunun monoqrafiyasında M.Kaşğarlının "Divan"ındakı onomastik vahidlər Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə olaraq kompleks və sistemli şəkildə tədqiqata cəlb edilmişdir. >>>
Bu günlərdə Cahid İsmayıloğlunun “XI yüzilliyin tarixi onomastik leksikası” (Mahmud Kaşğarlının «Divanü lüğat-it-türk» əsəri əsasında) kitabı çapdan çıxıb. >>>
A few days ago J.Ismayiloghlu had his book "Historical onomastic lexicology of the XI century" (based on the "Divani-lughat-itturk" work of Mahmud Kashgharli) published. >>>
Gənc alim kimi Cahid İsmayıloğlu'na gələcək elmi fəaliyyətində daha böyük uğurlara imza atmağa və dilçiliyimiz yolunda çox böyük missiyanı öz çiyinlərində ləyaqətlə daşımağı arzulayırıq! >>>

 

 Biblioqrafik göstəricilər
1. Azərbaycan dilində
2. Türk dilində
3. Özbək dilində
4. Uyğur dilində
5. Qazax dilində
6. Türkmən dilində
7. Tatar dilində
8. Başqırd dilində
9. Tacik dilində
10. Fars dilində
11. Çin dilində
12. Yapon dilində
13. Rus dilində
14. İngilis dilində
15. Alman dilində
16. Fransız dilində
17. İtalyan dilində
18. Macar dilində

 © 2007 WebStudio.AZ
Copyright © 2009 Cahid İsmayıloğlu / www.cahidismayiloglu.com; www.ismayiloglu.com; www.cahid.info.