Baş səhifə Elmi iş Elmi məqalələr Ədəbiyyat Mətbuatdan Video Əlaqə
Cahid İsmayıloğlu

MÜNDƏRİCAT
Baş səhifə
Elmi iş
Məqalələr
Elmi məqalələr
Ədəbiyyat
Mətbuatdan
Rəylər
Video
Foto albom

 
| More


Rəylər:

 
  • Prof. Dr. Mehman Musaoğlu, T.C. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi, 16.07.2009.

  • Prof. Dr. Mustafa ÖNER, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Anabilim Dalı Başkanı, İzmir, TÜRKİYE, 21.07.2009.

  • Arif Rəhimoğlu. Filologiya elmləri namizədi, dosent, Yöteburq Türkoloji Araşdırmalar Mərkəzi – İsveç, Center för Turkologisk Forskning i Göteborg – Sverige, 28.07.2009 Yöteburq//Göteborg.

  • Альфина Тагировна Сибгатуллина. Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института Востоковедения Российская академия наук, 27.07.2009.

  • Зилола Худайбергенова, доктор филологических наук, профессор кафедры Тюркологии Ташкентского государственного института востоковедения, 05.08.2009.

 

 Biblioqrafik göstəricilər
1. Azərbaycan dilində
2. Türk dilində
3. Özbək dilində
4. Uyğur dilində
5. Qazax dilində
6. Türkmən dilində
7. Tatar dilində
8. Başqırd dilində
9. Tacik dilində
10. Fars dilində
11. Çin dilində
12. Yapon dilində
13. Rus dilində
14. İngilis dilində
15. Alman dilində
16. Fransız dilində
17. İtalyan dilində
18. Macar dilində

 © 2007 WebStudio.AZ
Copyright © 2009 Cahid İsmayıloğlu / www.cahidismayiloglu.com; www.ismayiloglu.com; www.cahid.info.